Bubble Tea, 2018, Klebetattoo, Henna, Kugelschreiber,

Tinte, Papier, 29,7x21cm

Nevada Pass, 2017/ 2018, Kugelschreiber, Klebetattoos, Papier, 29,7x21 cm

Föhnforscher, 2017, Kugelschreiber, Klebetattoos, Henna, Papier, 29,7x21cm

Wüstenkoller, 2017, Kugelschreiber, Klebetatoo, Henna, Papier, 29,7x21cm

Tooth Watches, 2017, Kugelschreiber, Klebetatoos, Papier, 29,7x21cm

Eine Wartet Immer, 2017, Klebetatoo, Kugelschreiber, Henna, Papier, 29,7x21cm